Στοιχεία Εταίρων

ΣΑΓΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΗΦΙΣΟΥ 38

Τ.Κ.: 14341

ΠΕΡΙΟΧΗ: ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 100%