Στοιχεία Εταιρείας

Επωνυμία: ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΣΑΓΑΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

Α.Φ.Μ.: 800880130

Δ.Ο.Υ.: Β’ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 143814603000

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

Διεύθυνση: ΚΛΕΙΤΟΡΟΣ 12

Περιοχή: ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Τ.Κ.: 12132

Τηλέφωνο: 210-5020168

Fax: 210-5020130

email: etaxis2014@gmail.com

Ημερομηνία λήξης 1ης χρήσης: 31/12/2017

Κεφάλαιο: 10.000,00 Ευρώ

Διαχειριστής: ΣΑΓΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΑΦΜ Διαχειριστή: 102434151